Barn som hopper i utebasseng

Voss Utebasseng

Utebassenget - ein institusjon på Voss! Trygg og inkluderande folkehelsearena sidan 1966.

lilla badestige

I 2025 skal me opne igjen!

No skjer det! Endeleg!

Me som jobbar i Vossabadet elskar badning, og utebassenget har ein spesiell plass i hjartet til badeglade vossingar. For oss har det vore utruleg viktig å bevara denne fantastiske folkehelse-skatten.

Utebassenget har vore ein trygg og inkluderande folkehelsearena sidan 1966, og er som ein institusjon å rekna i vossabygda.

Etter mange år med hardt arbeid, hjelp frå ildsjeler og støtte frå private sponsorer ser det ut som me endeleg kan sei at Voss Utebasseng skal få sin gjenfødelse.

Sommaren 2025 vil me ynskje alle badeglade vossingar velkomen attende!

lilla snakkebobler

Kontakt oss

Genereller henvendingar

Epost: resepsjon@vossabadet.no
Telefon: 992 19 299